Про Нас

Засновник фонду

Гранкін Віктор Павлович

професор, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформатики Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь

Область наукових інтересів:

хімічна фізика; фізика твердого тіла; нанотехнології; гетерогенний каталіз

Проекти, в реалізації яких брав участь:

  • Розробка атомного зонду для діагностики поверхні напівпровідників;
  • Отримання якісних люмінесцентних екранів приладів нічного бачення;
  • Дослідження покриттів для теплозахисту спускних космічних апаратів;
  • Розробка нових методів і діагностика накопичувальних об'ємів водневих мазерів. Дослідження взаємодії атомів водню з поверхнею;/li>
  • Розробка космічного варіанту водневого мазера;
  • Високочутливі люмінесцентні твердотільні сенсори для визначення наднизьких концентрацій атомів в газах і плазмі.

Проекти та дослідження, які ведуться в даний час:

  • Розробка нових принципів і систем для прямого перетворення хімічної енергії в електричну в водневій енергетиці на основі нанорозмірних гетероструктур та нанодіодов Шотткі;
  • Розробка фізичних принципів управління активністю нанокаталізаторів.

Почесний Наглядова Рада Фонду

Балалаєва Олена Юріївна
Балалаєва Олена Юріївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь

Верескун Михайло Вікторович
Верескун Михайло Вікторович

доктор економічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь

Волощук Сергій Олексійович
Волощук Сергій Олексійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь

Гулаков Сергій Володимирович
Гулаков Сергій Володимирович

доктор технічних наук, професор Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь

Марченко Ірина Федорівна
Марченко Ірина Федорівна

кандидат технічних наук, доцент, декан соціально-гуманітарного факультету Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь

Тузенко Ольга Олександрівна
Тузенко Ольга Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь

Чічкарьов Євген Анатолійович
Чічкарьов Євген Анатолійович

доктор технічних наук, завідувач кафедри інформатики Приазовського Державного Технічного Університету, м. Маріуполь